Thông tin về Phần mềm quản lý iQC

Thông tin về Phần mềm quản lý iQC

Chức năng chính đáp ứng theo tiêu chí chất lượng 2429/QĐ-BYT 2017

Quản lý lô QC

 • Nhập thông tin Lô: nhập thủ công hoặc hỗ trợ import từ file excel Mã Lô, tên Lô, hạn sử dụng, số Level, nhóm xét nghiệm, danh sách máy xét nghiệm, lần chạy tối đa, ngày mở nắp tối đa, tên hãng sản xuất, tên công ty cung cấp, số điểm tính toán và áp dụng dải QC mới tự động, ngày mở nắp

 • Nhập thông tin Test: nhập thủ công hoặc hỗ trợ import từ file excel

 • Nhập thông tin hóa chất, bảo dưỡng sửa chữa máy

 • Cấu hình để nhận diện tự động kết quả QC theo máy, Lô, Level gửi ra từ máy xét nghiệm

Đánh giá kết quả iQC (Đáp ứng các tiêu chí: 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 8.11; 8.12; 8.13; 8.14)

 • Hiển thị kết quả QC theo ngày, theo máy, Lô
 • Phần mềm tự động đánh giá kết quả theo Quy tắc Westgard

 • Xem chi tiết lỗi vi phạm, hành động khắc phục

 • Nhập kết quả iQC thủ công

 • Loại bỏ kết quả iQC

 • Khai báo nguyên nhân và hành động khắc phục

Quản lý lý biểu đồ levey jenning

 • Xem biểu đồ theo Test

 • Xem biểu đồ theo Level

 • Xem biểu đồ của nhiều Lô

 • Đánh giá kết quả đạt hay không

Tính toán các chỉ số QC

 • Tính toán chỉ số Mean, SD, CV cộng dồn

 • Xây dựng giới hạn kiểm soát mới
 • Tính 6sigma, Bias ngoại kiểm

Thống kê báo cáo (Đáp ứng các tiêu chí: 8.15 a, b, c, d; 8.16; 8.17)

 • Thống kê số liệu kết quả QC

 • Thống kê Lô

 • Thống kê theo Test

 • Thống kê các lỗi vi phạm

 • Báo cáo kết quả chạy ngoại kiểm

Giá tham khảo:

 • Phần mềm Quản lý kết quả nội kiểm Labconnect.iQC: 50-100 triệu
 • Kết nối máy xét nghiệm nhận kết quả QC: 5 triệu/kết nối

(Giá có thể thay đổi tuỳ thuộc vào yêu cầu tính năng của từng khách hàng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.