Thông tin về Phần mềm Quản lý Hoá sinh – Huyết học Labconnect

Thông tin về Phần mềm Quản lý Hoá sinh – Huyết học Labconnect

 1. Chức năng chính đáp ứng theo tiêu chí chất lượng 2429/QĐ-BYT 2017

1.1. Quản lý hàng chờ lấy mẫu

 • Bệnh nhân Checkin bằng mã người bệnh (PID) hoặc mã hồ sơ khám hoặc mã phiếu chỉ định, phần mềm tự động cấp số thứ tự và tổ chức hàng đợi lấy mẫu
 • In phiếu số thứ tự lấy mẫu
 • Quản lý nhiều hàng đợi độc lập cho từng điểm lấy mẫu
 • Phát loa gọi mời bệnh nhân vào lấy mẫu theo từng số thứ tự hoặc theo dãy số

1.2. Quản lý lấy mẫu và giao nhận mẫu (Đáp ứng tiêu chí 8.2 e, f; 8.3 a, b, c, d, f)

 • Cấp SID theo loại mẫu, nơi lấy mẫu, đối tượng bệnh nhân, khoa phòng chỉ định
 • Tự động sinh SubSID theo các yêu cầu đặc biệt của máy xét nghiệm, loại xét nghiệm
 • Hiện đầy đủ thông tin định danh mẫu trên tem in, có ghi chú tem in cho người dùng dễ dàng nhận biết các thông tin đặc biệt
 • Ghi nhận thông tin lấy mẫu chính xác: người lấy mẫu, giờ lấy mẫu, loại mẫu
 • In giấy hẹn trả kết quả theo từng xét nghiệm, nhóm xét nghiệm cho bệnh nhân
 • Quản lý giao/nhận mẫu: người giao, giờ giao, người nhận, giờ nhận, ống mẫu được giao nhận
 • Quản lý mẫu hỏng, mẫu lấy lại, hủy dịch vụ (ds01)
 • Hỗ trợ phân luồng mẫu đầu khoa xét nghiệm

1.3. Quản lý thông tin bệnh phẩm áp ứng các tiêu chí 8.2 a, b, c, d, g)

 • Quản lý thông tin bệnh phẩm bằng SID duy nhất trên hệ thống
 • Thông tin hành chính: họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, số bảo hiểm, số cccd/hộ chiếu, email, mã người bệnh (PID)
 • Thông tin điều trị: khoa chỉ định, bác sĩ chỉ định, loại mẫu, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán

1.4. Quản lý kết quả xét nghiệm (Đáp ứng các tiêu chí: 8.3 g; 8.4 a, b, c, d, e, f, g, h, j; 8.5; 8.6; 8.22 a, b, c, d, e, f, g; 8.23 a, b, c; 8.24)

 • Hỗ trợ người dùng nhập kêt quả các xét nghiệm thủ công trên phần mềm theo các form đặc thù: huyết tủy đồ, độ co cục máu, HPV, HIV …
 • Bác sĩ xét nghiệm nhận xét kết quả theo từng dịch vụ, nhóm dịch vụ, mẫu bệnh phẩm
 • Kết quả được tự động tính toán và biên dịch khi có khai báo quy tắc
 • Ghi nhận lịch sử từng lần cập nhật, duyệt, in kết quả
 • Tự động áp dụng dải chỉ số tham chiếu (CSBT) theo máy, giới tính, tuổi của bệnh nhân để đánh giá kết quả
 • Cho phép so sánh nhanh kết quả với kết quả tiền sử gần nhất và nhiều lần trước
 • Đánh giá kết quả và có cảnh báo cho người duyệt kết quả dựa vào chỉ số iQC 7 lần gần nhất
 • Đánh giá kết quả dựa vào chỉ số màu huyết thanh (serum index – LIH)
 • Tự động đánh giá kết quả theo các quy tắc đơn test, đa test và đưa ra hành động khuyến cáo cho bác sĩ xét nghiệm. Lọc nhanh danh sách các mẫu không vi phạm quy tắc để hỗ trợ bác sĩ duyệt nhanh kết quả
 • Cảnh báo sớm mẫu có nguy cơ trả quá hạn
 • Cảnh báo bác sĩ kết quả mức nguy hiểm, ghi nhận lại lịch sử xử lý kết quả nguy hiểm
 • Kết nối và tích hợp chữ ký số, chữ ký điện tử vào trả kết quả
 • Kết nối trả kết quả qua tin nhắn SMS, email. Cho bệnh phân check kết quả trực tiếp trên website bệnh viện
 • Theo dõi trạng thái xử lý mẫu bằng màu sắc, ghi nhận chi tiết các mốc quan trọng trong quá trình thực hiện xét nghiệm

1.5. Quản lý thống kê, báo cáo (Đáp ứng các tiêu chí: 8.18; 8.19; 8.20; 8.21 a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p; 8.25; 8.26; 8.27)

 • Quản lý lưu mẫu trong tủ thủ công: lưu mẫu, xuất sử dụng mẫu, hủy mẫu
 • Tạo trang in trả kết quả linh hoạt với đầy đủ các thông tin theo tiêu chuẩn ISO15189, các thông tư hướng dẫn của bộ Y tế
 • Trang in kết quả có thể xuất ra định dạng tài liệu di động (pdf) đảm bảo tính toàn viện dữ liệu khi tích hợp chữ ký số
 • Thống kê linh hoạt hơn 200 loại theo nhu cầu khách hàng:

+ Thống kê giao nhận mẫu

+ Thống kê TAT

+ Thống kê số lượng bệnh phẩm, bệnh nhân: theo nơi chỉ định, theo đối tượng bệnh nhân…

+ Thống kê số lượng dịch vụ: theo máy, theo nơi chỉ định, theo đối tượng bệnh nhân…

+ Báo cáo trực

1.6. Quản lý kết nối máy xét nghiệm (Đáp ứng các tiêu chí: 8.3 e; 8.4 k)

 • Kết nối 2 chiều tự động tất cả các thiết bị có khẳ năng: gửi chỉ định cho máy, nhận kết quả từ máy trả ra
 • Quản lý tự động biên dịch, tính toán kết quả máy
 • Tự động nhận cờ cảnh bảo, các biện luận từ máy xét nghiệm trả ra kèm kết quả bệnh nhân
 • Đáp ứng tự động chạy mẫu được tiếp nhận trong quá khứ
 • Nhận hình ảnh phản ứng một số dòng máy phân tích: định nhóm máu, phản ứng hòa hợp
 • Tự động nhận kết quả nội kiểm và phân biệt với kết quả bệnh nhân
 • Tự động nhận và đánh giá kết quả máy, cập nhật kết quả và module Quản lý kết quả xét nghiệm
 • Quản lý người thực hiện xét nghiệm, duyệt kết quả
 • Quản lý kết quả chạy lại, lệnh chạy lại với hệ thống phân tích tự động. Phân biệt kết quả chạy lới với kết quả chạy lần đầu
 • Phân quyền làm việc cho từng người dùng với từng máy xét nghiệm
 • Kết nối với các hệ thống phân tích tự động hoàn toàn, các phần mềm midleware: đảm bảo đáp ứng tất cả các nghiệp vụ giao tiếp của các hệ thống máy và phần mềm trung gian (gửi, hủy, cập nhật yêu cầu xét nghiệm, giám sát vị trí mẫu, trạng thái mẫu, điều phối mẫu sau hệ tự động)

1.7. Quản lý kết nối mở rộng: HIS, CKS, Website, SMS, AI …

 • Kết nối với phần mềm quản lý bệnh viện (HIS): nhận thông tin chỉ định của mẫu từ HIS, gửi kết quả xét nghiệm của mẫu lại cho HIS, gửi file kết quả ký số
 • Tích hợp chữ ký số dạng HSM hoặc token key, tích hợp chữ ký scan
 • Kết nối SMS trả kết quả qua tin nhắn
 • Mã hóa trang kết quả qua mã QRcode, cho phép check kết quả trực tuyến trên website bệnh viện
 • Khả năng hỗ trợ kết nối AI hỗ trợ đánh giá kết quả

Giá tham khảo:

 1. Phần mềm quản lý Labconnect: 50-150 triệu
 2. Kết nối máy 2 chiều: 30 triệu/kết nối
 3. Kết nối máy 1 chiều: 15-20 triệu/kết nối
 4. Kết nối LIS – HIS: 30 triệu/kết nối

(Giá sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào các yêu cầu tính năng của từng khách hàng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.