PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA CHẤT – VẬT TƯ TIÊU HAO LABCONNECT.LI

Chức năng chính đáp ứng theo tiêu chí chất lượng 2429/QĐ-BYT 2017

Module quản lý đặt hàng

 1. Tạo/Thêm mới đơn hàng: Ngày đặt hàng, STT đơn hàng, mã đơn hàng, người lập, Dự trù ngày hàng về
 2. Lưu-Thêm chi tiết: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Quy cách, nước sản xuất, hãng sản xuất.
 3. In Đơn đặt hàng
 4. Xóa đơn hàng
 5. Cập nhật đơn hàng
 6. Xóa sản phẩm trong đơn đặt hàng
 7. Hủy nhập
 8. Xuất excel
 9. Hỗ trợ tính hóa chất vật tư trung bình trong 3 tháng gần nhất và kết hợp với hệ số lưu kho để hỗ trợ quản lý kho đặt hàng sát với thực tế nhất.

 • Quản lý nhập hàng

+ Tạo phiếu nhập hàng

+ Nhập từ phiếu đặt hàng

+ Lưu thông tin phiếu nhập

+ Hủy phiếu nhập

+ Xóa phiếu nhập

+ Xóa sản phẩm trong phiếu nhập

+ In biên bản kiểm nhập

+ Xuất excel

Quản lý xuất hàng

+ Lập phiếu xuất

+ Chọn loại xuất: xuất sử dụng, xuất hủy

+ Lưu và in phiếu xuất

+ Xóa sản phẩm trong phiếu xuất

+ Xóa phiếu xuất

+ Xuất Excel

 • Thống kê:

+ Báo cáo Nhập- Xuất – Tồn

+ Báo cáo hàng nhập, xuất theo phiếu, theo nhóm hàng, theo máy/bộ phận nhận hàng

+ Báo cáo thẻ kho

+ Báo cáo hàng cận hạn

 • Giá tham khảo: Phần mềm Quản lý Hoá chất: 100-150 triệu

(Giá có thể thay đổi tuỳ thuộc vào yêu cầu tính năng của từng khách hàng).